ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลบ่อ
รหัสทะเบียน : 3-22-02-02/1-0006
ที่ตั้ง : เลขที่ 26 หมู่ที่ 3 ถนน ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางกชกร วัชราสิน
2. นางมานพ สิงหวัน

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : สบู่ใบขลู่

คุณสมบัติ : ทำให้ผิวนุ่ม ไม่แห้งกร้าน
องค์ประกอบ :
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : ก้อน
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ก้อน : 20.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : ทุกเทศกาล
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,855,794 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย