ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาบข่า
รหัสทะเบียน : 3-21-08-02/1-0001
ที่ตั้ง : เลขที่ 67/1 หมู่ที่ 7 ถนน ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายบุญเปรม เณรนุ่น
2. นายสมเดช สันทัด

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : ปุ๋ยอินทรีย์

คุณสมบัติ : ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ หมักทิ้งไว้จนได้คุณภาพดี จึงจำหน่าย ช่วยในการปรับปรุงบำรุงดินให้มีการถ่ายเทอากาศและดินมีความร่วนซุย เหมาะกับการปลูกพืชทุกชนิด
องค์ประกอบ : - กากมันสำปะหลัง - มูลไก่ - ปุ๋ยยูเรีย
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : ตัน
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ตัน : 1,500.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือน ถึงเดือน
เทศกาลที่ใช้ : ใช้ได้ตลอดทั้งปี
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,933,923 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย