ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนผ้าบาติกบ้านประชุมมิตร
รหัสทะเบียน : 3-21-02-03/1-0001
ที่ตั้ง : เลขที่ 95/49 หมู่ที่ 2 ถนน ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 016362492
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสาวพรรณี ท้วมทอง
2. นางประภาภรณ์ ท้วมทอง

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : ผ้าบาติก

คุณสมบัติ : - เป็นงาน Hand made มีสีสันสดใส - สามารถวาดลวดลายและสีสันได้ตามความต้องการของผู้บริโภค - สีไม่ตก
องค์ประกอบ : - ผ้า - สี - เทียน - ซิลิเกต
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต :ผ้าและเสื้อ 30 ตัว/เดือน
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ตัว/เดือน : 550.00 บาท
มาตรฐาน :-
การรับรองคุณภาพ :
มผช. เลขที่ 037/2548
OTOP 4 ดาว รหัสผลิตภัณฑ์ 210203-B901/2548
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,วาเลนไทน์,วันเกิด,ลอยกระทง,สงกรานต์
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ผลิตตามคำสั่ง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,365,801 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย