ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์สำนักท้อน
รหัสทะเบียน : 3-21-02-01/1-0006
ที่ตั้ง : เลขที่ 72/2 หมู่ที่ 5 ถนน - ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 018655272
โทรสาร : 038881223
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายสินธุ์ กีรตยาคม
2. นายอำนวย แก่นมะสังข์

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : การผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์

คุณสมบัติ : - มีธาตุอาหารหลักที่จำเป็นสำหรับใช้ปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุในดิน ให้เหมาะกับการเพาะปลูกพืช
องค์ประกอบ : - เปลือกมันสำปะหลังและเศษเนื้อมันสำปะหลัง - มูลไก่ไข่ ( ฟาร์ม ) - สารเร่ง พด.1 ( ช่วยย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ในกองหมัก ) - น้ำหมักปลา และน้ำหมักผลไม้สุก
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : ตัน
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ตัน : 2,000.00 บาท
มาตรฐาน :-
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือน ถึงเดือน
เทศกาลที่ใช้ : -
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,เป็นกลุ่มอาชีพที่มีสิทธิพิเศษสำหรับหน่วยงานราชการ และหน่วยรัฐวิสาหกิจที่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ ได้โดยวิธีพิเศษ (Dcop.net)


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,934,708 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย