ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา
รหัสทะเบียน : 3-21-01-10/1-0001
ที่ตั้ง : เลขที่ 8 หมู่ที่ 4 ถนน ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 081890331
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางพิกุล กิตติพล
2. นางกุหลาบ วงศ์ไตรรัตน์
3. นางทองหล่อ แจ่มใส

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : ธูปหอมไม้กฤษณา

คุณสมบัติ : ใช้กลิ่นควัน บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นศิริมงคล
องค์ประกอบ : นำแก่นไม้กฤษณาบดละเอียด แล้วปั้นขึ้นรูป เพื่อสะดวกในการใช้ จุดไฟแล้ววางในภาชนะจะให้กลิ่นควันและเผาไม้หมดไปภายใน 10-20 นาที/1 ชิ้น
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : 1 ขวด
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ 1 ขวด : 600.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมกราคม
เทศกาลที่ใช้ : ฮาโลวีน,ตลอดปี
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย,ขายผ่านนายหน้า,ผลิตตามคำสั่ง,อื่น ๆ


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,933,830 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย