ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา
รหัสทะเบียน : 3-21-01-10/1-0001
ที่ตั้ง : เลขที่ 8 หมู่ที่ 4 ถนน ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 081890331
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางพิกุล กิตติพล
2. นางกุหลาบ วงศ์ไตรรัตน์
3. นางทองหล่อ แจ่มใส

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : แก่นไม้กฤษณา Agarwood sheet-core

คุณสมบัติ : ใช้จุด สูดดมความหอมอันเกิดจากการเผาไหม้ ช่วยคุมธาตุ บำรุงหัวใจ ชาวอินเดีย และชาวตะวันออกกลาง ใช้จุดเพื่อสูดกลิ่นในบ้านเรือน (จากหนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)
องค์ประกอบ : ทำจากการแทงไม้กฤษณาและได้แก่นไม้ออกมาให้จุดสูดดม
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : 1 กล่อง
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ 1 กล่อง : 300.00 บาท
มาตรฐาน :สินค้าสหกรณ์
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : การพิธีฮัท เทศกาลรอมมาดอน
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย,ขายผ่านนายหน้า,ผลิตตามคำสั่ง,อื่น ๆ


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,934,025 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย