ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา
รหัสทะเบียน : 3-21-01-10/1-0001
ที่ตั้ง : เลขที่ 8 หมู่ที่ 4 ถนน ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 081890331
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางพิกุล กิตติพล
2. นางกุหลาบ วงศ์ไตรรัตน์
3. นางทองหล่อ แจ่มใส

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : กล้าไม้กฤษณา

คุณสมบัติ : เป็นไม้กฤษณาสายพันธ์ที่ให้น้ำมันและแก่นดำดี หากมีการลงสาร ก็สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ค่อนข้างหอม เป็นสายพันธ์ ทางภาคตะวันออกของไทยพัฒนา มาจากประเทศกัมพูชา
องค์ประกอบ :
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : 1 ต้น
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ 1 ต้น : 10.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือน ถึงเดือน
เทศกาลที่ใช้ : เข้าพรรษา,ฤดูฝน
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย,ขายผ่านนายหน้า,ผลิตตามคำสั่ง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,855,904 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย