ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง
รหัสทะเบียน : 2-76-07-04/1-0005
ที่ตั้ง : เลขที่ 90 หมู่ที่ 7 ถนน ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ : 032405100
โทรสาร : 032405238
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายสมพงษ์ หนูศาสตร์
2. นางสาวมัณฑนา ศรีเสวก

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : เกลือทะเลเพื่อสุขภาพ (สปา)

คุณสมบัติ : เกลือทะเล รักษาสุขภาพ
องค์ประกอบ : เกลือ กับ สมุนไพร
ข้อมูลโภชนาการ : -
ความสามารถในการผลิต :10,000 กระปุก กระปุก
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ กระปุก : 70.00 บาท
มาตรฐาน :มผช. 260/2547
การรับรองคุณภาพ :
มผช. เลขที่ 260/2547
OTOP 3 ดาว รหัสผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,คริสต์มาส,วาเลนไทน์,ตรุษจีน,วันเกิด,ลอยกระทง,สงกรานต์,ฮาโลวีน,ครบรอบแต่งงาน,เข้าพรรษา,ออกพรรษา,งานศพ
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย,ขายผ่านนายหน้า,ผลิตตามคำสั่ง,เป็นกลุ่มอาชีพที่มีสิทธิพิเศษสำหรับหน่วยงานราชการ และหน่วยรัฐวิสาหกิจที่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ ได้โดยวิธีพิเศษ (Dcop.net)


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,934,727 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย