ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนบ้านยางหย่อง
รหัสทะเบียน : 2-76-05-03/1-0001
ที่ตั้ง : เลขที่ 94/2 หมู่ที่ 1 ถนน - ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0814492176
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางอรทัย ตุ้มศรี
2. นางอุดร ชะเอม

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : ผลิตภัณฑ์จากกระดาษใยกล้วย

คุณสมบัติ : ใช้ในธรรมชาติในท้องถิ่น
องค์ประกอบ : ต้นกล้วย
ข้อมูลโภชนาการ : -
ความสามารถในการผลิต :150 ชิ้น/เดือน ชิ้น
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ชิ้น : 550.00 บาท
มาตรฐาน :-
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,วันเกิด
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ผลิตตามคำสั่ง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,933,904 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย