ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนเสริมอาชีพสตรีพัฒนาต.หนองปรง
รหัสทะเบียน : 2-76-02-06/1-0002
ที่ตั้ง : เลขที่ 36/2 หมู่ที่ 4 ถนน ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ : 032446884
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางธนิตา คุ้มปอง
2. นางทองพูน แห่งหน

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : บริการของใช้เบ็ดเตล็ด

คุณสมบัติ :
องค์ประกอบ :
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต :
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ : 0.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : -
ช่องทางการจัดจำหน่าย : -


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,933,859 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย