ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนขนมไทยโบราณและจักสานก้านมะพร้าวบางช้าง
รหัสทะเบียน : 2-75-03-06/1-0004
ที่ตั้ง : เลขที่ 120/1 หมู่ที่ 3 ถนน ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 034751677
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสาวอรพิน ประชานิยม
2. นางสาวจำนงค์ พงษ์พิทักษ์

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : ตระกร้าก้านทางมะพร้าว

คุณสมบัติ : ผลิตจากก้านทางมะพร้าว เป็นงานฝีมือ
องค์ประกอบ : ก้านมะพร้าว
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : ใบ
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ใบ : 150.00 บาท
มาตรฐาน :มผช.
การรับรองคุณภาพ :
มผช. เลขที่
OTOP 1 ดาว รหัสผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : -
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย,ผลิตตามคำสั่ง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,365,805 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย