ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูม
รหัสทะเบียน : 2-73-05-09/1-0001
ที่ตั้ง : เลขที่ 110 หมู่ที่ 6 ถนน - ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ : 0861601393
โทรสาร : 034275665
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายประยงค์ วงษ์สกุล
2. นายอ่อน ปานรักษา

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : มะเขื่อเทศบริโภคสด และแปรรูป

คุณสมบัติ : 1. ปลอดสารพิษ 2. เนื้อแน่น แข็งกรอบ 3. อร่อย หวานกรอบ สีสด 4. เก็บรักษาไว้ได้นาน รสชาติกลมกล่อม (แปรรูป)
องค์ประกอบ : มะเขือเทศเชอรี่ พันธุ์ 154 ปลอดสาร 2 ส่วน - น้ำตาลทราย 1 ส่วน - น้ำบริสุทธิ์สะอาด มีมาตรฐาน อย. 1 ส่วน
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : แพ็ค
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ แพ็ค : 20.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
เครื่องหมาย Q เลขที่ ค243123
    ระบบ/ผลิตภัณฑ์ อาหาร
    หน่วยงานที่รับรอง กระทรวงพาณิชย์
OTOP 4 ดาว รหัสผลิตภัณฑ์
อื่นๆ(ระบุ) Food Safety เลขที่
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือน ถึงเดือน
เทศกาลที่ใช้ : ขายทั่วไป และออกร้าน
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ขายผ่านนายหน้า,ผลิตตามคำสั่ง,เป็นกลุ่มอาชีพที่มีสิทธิพิเศษสำหรับหน่วยงานราชการ และหน่วยรัฐวิสาหกิจที่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ ได้โดยวิธีพิเศษ (Dcop.net),อื่น ๆ


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,365,750 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย