ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงปลากัดสี/ปลาสวยงาม
รหัสทะเบียน : 2-73-01-13/1-0001
ที่ตั้ง : เลขที่ 160/1 หมู่ที่ 3 ถนน ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ : 0649871564
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายสมชาย ทำกินรวย
2. นายโสภณ ชาวนาห้วยตะโก

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : ปลากัดสี (จีน)ใหญ่

คุณสมบัติ : - เป็นสินค้าที่กลุ่มเป็นผู้เพาะเลี้ยงเอง มีสีสดใส สุขภาพแข็งแรง เลี้ยงง่าย โตเร็ว - ราคาย่อมเยา - มีบริการส่งสินค้าถึงที่ (ถ้าปริมาณการสั่งสินค้าจำนวนมาก) - สินค้ามีประจำ
องค์ประกอบ : เป็นแหล่งผลิตและเพาะสายพันธ์ปลาด้วยตนเอง
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : ตัว
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ตัว : 0.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : ตลอดปี
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ขายผ่านนายหน้า


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,365,766 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย