ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนจักสานวัดบ้านทึง
รหัสทะเบียน : 2-72-08-03/1-0027
ที่ตั้ง : เลขที่ 38/1 หมู่ที่ 4 ถนน ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ : 0891363204
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสำราญ สาลาคำ
2. นางสาวกฤษณา สถาปนวรรณธนะ

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : เปลเด็กพร้อมขาตั้ง

คุณสมบัติ : ทำจากวัสดุแข็งแรง คงทน เป็นงานฝีมือที่สวยงาม ใช้สำหรับเด็กอ่อน
องค์ประกอบ : เชือกมัดฟาง ไม้
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต :5 ชิ้น/เดือน ชิ้น
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ชิ้น : 2,500.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
มผช. เลขที่ 418/2547
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : -
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ผลิตตามคำสั่ง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,365,897 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย