ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนบ้านสามเหลี่ยม
รหัสทะเบียน : 2-72-07-03/1-0015
ที่ตั้ง : เลขที่ 216 หมู่ที่ 6 ถนน - ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ : 0841470716
โทรสาร : -
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายยุทธนากร อุ่นใจ
2. นายไพศาล อุ่นใจ

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : เครื่องเกี่ยวข้าวดีด

คุณสมบัติ : วิธีการใช้ สำหรับเกี่ยววัชพืชในนาข้าว การทำงานเหมือนรถเกี่ยวข้าว "ทน ประหยัด ทันเวลา"
องค์ประกอบ :
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : เครื่อง
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ เครื่อง : 17,000.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : -
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ผลิตตามคำสั่ง,อื่น ๆ


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,365,754 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย