ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ดอนตาสน
รหัสทะเบียน : 2-70-09-02/1-0001
ที่ตั้ง : เลขที่ 13 หมู่ที่ 8 ถนน - ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ : 0861616067
โทรสาร : -
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายสนอง ทองจาด
2. นายภากรณ์ อินทะแพทย์

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : ปุ๋ยอินทรีย์

คุณสมบัติ : เกษตรกรเป็นผู้ผลิตใช้เอง และแบ่งจำหน่าย
องค์ประกอบ : เศษพืช ผักสด ผักตบชวา ปุ๋ยหมักจากมูลสุกร
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : 50 กิโลกรัม/ถุง
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ 50 กิโลกรัม/ถุง : 250.00 บาท
มาตรฐาน :-
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมกราคม
เทศกาลที่ใช้ : -
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,934,721 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย