ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปักฉลุส่งเสริมอาชีพแม่บ้านหนองน้ำขวาน
รหัสทะเบียน : 2-70-05-11/1-0006
ที่ตั้ง : เลขที่ 38 หมู่ที่ 14 ถนน - ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ : 032372702
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางบุญมา บุญเก่า
2. นางสมคิด รุ้งงาม

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : ผ้าปักฉลุ (ลายกระต่าย)

คุณสมบัติ : เป็นงานฝีมือ มีความประณีต ละเอียดและสวยงาม สีไม่ตก ทำจากฝีมือสมาชิกในกลุ่มฯ
องค์ประกอบ : 1. ผ้า 2. ด้ายปัก
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : ชิ้น
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ชิ้น : 10.00 บาท
มาตรฐาน : -
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือน ถึงเดือน
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,คริสต์มาส,วาเลนไทน์,ลอยกระทง,เข้าพรรษา,ออกพรรษา
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ผลิตตามคำสั่ง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,934,697 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย