ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนน้ำดื่มสี่หมื่น
รหัสทะเบียน : 2-70-04-10/1-0002
ที่ตั้ง : เลขที่ 60 หมู่ที่ 1 ถนน ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ : 032263738
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายธวัช พู่พวง
2. นางดารณี ชื่นสินธุวน

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : น้ำดื่มขวด

คุณสมบัติ : น้ำดื่มสะอาด รสชาดใกล้เคียงน้ำธรรมชาติ ได้รับมาตรฐาน อย. และ GMP.
องค์ประกอบ : น้ำ
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : โหล
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ โหล : 45.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
อย. เลขที่ 07-2-04547-2-0001
อื่นๆ(ระบุ) GMP เลขที่ 87/2547
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมกราคม
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,คริสต์มาส,ตรุษจีน,วันเกิด,สงกรานต์,เข้าพรรษา,ออกพรรษา,ทุกเทศกาล
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ผลิตตามคำสั่ง,อื่น ๆ


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,933,889 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย