ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรประสาทสิทธิ์
รหัสทะเบียน : 2-70-04-02/1-0001
ที่ตั้ง : เลขที่ 130 หมู่ที่ 3 ถนน - ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ : 0918753090
โทรสาร : -
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางซิ้วยิ้น กรนพเกล้า
2. นางสมพร เภาทอง

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : กระเจี๊ยบผงสำเร็จรูป

คุณสมบัติ : เป็นสมุนไพร ไม่ผสมสีและสารกันบูด มีลักษณะเป็นเกล็ดเล็ก
องค์ประกอบ : กระเจี๊ยบแดงแห้ง น้ำตาลทราย
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : ชุด(4ขวด/1000 กรัม)
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ชุด(4ขวด/1000 กรัม) : 250.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
อย. เลขที่ 70-2-06447-2-0012
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือน ถึงเดือน
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,วันเกิด,สงกรานต์,ทุกเทศกาลและโอกาส
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,860,443 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย