ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรประสาทสิทธิ์
รหัสทะเบียน : 2-70-04-02/1-0001
ที่ตั้ง : เลขที่ 130 หมู่ที่ 3 ถนน - ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ : 0918753090
โทรสาร : -
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางซิ้วยิ้น กรนพเกล้า
2. นางสมพร เภาทอง

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : มะตูมผงสำเร็จรูป

คุณสมบัติ : เป็นสมุนไพร ไม่ผสมสีและสารกันบูด ลักษณะเป็นเกล็ดเล็ก
องค์ประกอบ : มะตูมแห้ง น้ำตาลทราย
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : ชุด(4 ขวด/1000 กรัม)
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ชุด(4 ขวด/1000 กรัม) : 250.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
อย. เลขที่ 70-2-06447-2-0001
OTOP 4 ดาว รหัสผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือน ถึงเดือน
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,คริสต์มาส,วันเกิด,สงกรานต์,ทุกเทศกาลและโอกาส
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย,อื่น ๆ


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,934,810 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย