ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนการพัฒนาอาชีพภูผึ้งหลวงตะนาวศรี
รหัสทะเบียน : 2-70-03-07/1-0003
ที่ตั้ง : เลขที่ 39 หมู่ที่ 7 ถนน - ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ : 0879849465
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสาวศิริกัญญา แพ่งเกษร
2. นายประณม แพ่งเกษร

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : กล่องใส่เครื่องประดับ พระจันทร์ (กระดาษสา)

คุณสมบัติ : ใช้ใส่เครื่องประดับ เป็นของตกแต่งบ้านให้สวยงามยิ่งขึ้น ประดิษฐ์ด้วยมือ ทำจากกระดาษสา รูปแบบแปลกไม่ซ้ำแบบใคร
องค์ประกอบ : กระดาษสาบาติก
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : ชิ้น
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ชิ้น : 80.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือน ถึงเดือน
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,วันเกิด,สงกรานต์
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย,ผลิตตามคำสั่ง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,934,651 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย