ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรด่านทับตะโก
รหัสทะเบียน : 2-70-02-04/1-0001
ที่ตั้ง : เลขที่ 8 หมู่ที่ 13 ถนน - ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ : 0861277528
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสาวโสภี บัวผัน
2. นางละมัย ยอดกาวี

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : ขมิ้น

คุณสมบัติ : มีสรรพคุณในการขับลม แก้ท้องร่วง แก้โรคผิวหนัง ผื่นคัน
องค์ประกอบ : ขมิ้นสด
ข้อมูลโภชนาการ : มีสรรพคุณในการขับลม แก้ท้องร่วง แก้โรคผิวหนัง ผื่นคัน
ความสามารถในการผลิต : กิโลกรัม,ตัน
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ กิโลกรัม,ตัน : 0.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤศจิกายน
เทศกาลที่ใช้ : ใช้ได้ทุกฤดูกาล
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ขายผ่านนายหน้า,ผลิตตามคำสั่ง,อื่น ๆ


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,933,971 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย