ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดนาหนอง
รหัสทะเบียน : 2-70-01-13/1-0003
ที่ตั้ง : เลขที่ 38 หมู่ที่ 2 ถนน ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสาวนิภา มณีจันทร์
2. นางสาวดลตวรรณ มณีจันทร์

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : ผ้าซิ่นซิ่ว

คุณสมบัติ : สีไม่ตก อายุการใช้งาน ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา
องค์ประกอบ : ฝ้าย และ จกด้วยไหม
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : ผืน
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ผืน : 800.00 บาท
มาตรฐาน :-
การรับรองคุณภาพ :
OTOP 5 ดาว รหัสผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือน ถึงเดือน
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,วันเกิด,ลอยกระทง,สงกรานต์,ครบรอบแต่งงาน,เข้าพรรษา,ออกพรรษา,ออกงานตามหน่วยราชการ
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย,ขายผ่านนายหน้า


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,934,699 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย