ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอุปกรณ์ประดับยนต์
รหัสทะเบียน : 2-70-01-13/1-0001
ที่ตั้ง : เลขที่ 81 หมู่ที่ 10 ถนน - ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ : 032207135
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายสุรินทร์ ตำหนิงาม
2. นางสังวาล เหล่ามา

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : พวงมาลัยลายไม้แบบ A2

คุณสมบัติ : เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นด้วยมือ มีความมั่นคงแข็งแรง เหมาะสำหรับผู้ที่นิยมชื่นชอบ
องค์ประกอบ : ไม้มะคา แกนเป็นเหล็ก
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : วง
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ วง : 1,800.00 บาท
มาตรฐาน :-
การรับรองคุณภาพ :
มผช. เลขที่ 643/2547
OTOP 5 ดาว รหัสผลิตภัณฑ์ A2
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือน ถึงเดือน
เทศกาลที่ใช้ : ตามความนิยมชื่นชอบของลูกค้า
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ขายผ่านนายหน้า


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,365,860 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย