ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคเนื้อตำบลเขาดินพัฒนา
รหัสทะเบียน : 1-19-13-01/1-0004
ที่ตั้ง : เลขที่ 68 หมู่ที่ 2 ถนน - ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
โทรศัพท์ : 0818539593
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายก้องภพ ฝั้นปัญญา
2. นางสาวจำรอง บัวงาม

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : โคเนื้อ

คุณสมบัติ : เนื้อดี เนื้อแน่น ได้น้ำหนัก
องค์ประกอบ : 1.หญ้าแพงโกล่า 2.ฟาง 3.คอกเลี้ยงสัตว์
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : ตัว
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ตัว : 15,000.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือน ถึงเดือน
เทศกาลที่ใช้ : ตลอดปี
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,934,705 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย