ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนทำนาแบบลดต้นทุนตำบลถอนสมอ
รหัสทะเบียน : 1-17-05-01/1-0002
ที่ตั้ง : เลขที่ 101/9 หมู่ที่ 8 ถนน - ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายประจวบ ชลอวงษ์
2. นายบำรุง ช้างยอด

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : การจัดซื้อปุ๋ยชีวภาพ บริการสมาชิก

คุณสมบัติ : ได้มาตรฐาน , ปลอดภัย , ราคาย่อมเยาว์
องค์ประกอบ : ปุ๋ยชีวภาพ
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต :1500 กิโลกรัม
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ กิโลกรัม : 100.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : -
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ผลิตตามคำสั่ง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,933,914 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย