ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนนวดแผนโบราณเพื่อสุขภาพ
รหัสทะเบียน : 1-15-06-15/1-0004
ที่ตั้ง : เลขที่ 26 หมู่ที่ 1 ถนน ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0895357485
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสาวทวีพร โตสวัสดิ์
2. นางสาวน้ำฝน โตสวัสดิ์

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : นวดแผนโบราณ

คุณสมบัติ :
องค์ประกอบ :
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต :
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ : 0.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมกราคม
เทศกาลที่ใช้ : -
ช่องทางการจัดจำหน่าย : -


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,365,808 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย