ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนผลิตมีดอรัญญิกบ้านสาไร
รหัสทะเบียน : 1-14-03-02/1-0004
ที่ตั้ง : เลขที่ 9/2 หมู่ที่ 5 ถนน - ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ : 0895405809
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสาวฐมนนฆ์ เหมือนรัตน์
2. นายชอบ กองขวัญ

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : มีดอรัญญิก

คุณสมบัติ : คมทน ไม่เป็นสนิม
องค์ประกอบ : เหล็ก ไม้ สแตนเลส
ข้อมูลโภชนาการ : -
ความสามารถในการผลิต :1700 เล่ม เล่ม
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ เล่ม : 100.00 บาท
มาตรฐาน :-
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : ทุกเทศกาล
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,365,859 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย