ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมีดอรัญญิกวินัยรวยเจริญ
รหัสทะเบียน : 1-14-03-02/1-0002
ที่ตั้ง : เลขที่ 162/3 หมู่ที่ 7 ถนน - ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ : 0821999870
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายวินัย ยินดีวิทย์
2. นางสุดารัตน์ ยินดีวิทย์

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : มีดอรัญญิก

คุณสมบัติ : มีดตัดหวายพร้อมแท่นมุก ใช้ในพิธีตัดหวายลูกนิมิตร มีดขนาด 9 นิ้ว กว้าง 35 ซม. ยาว 7 ซม. สูง 14 ซม. น้ำหนัก 1,465 กรัม คม ทน
องค์ประกอบ : เหล็ก
ข้อมูลโภชนาการ : -
ความสามารถในการผลิต :1,350 เล่ม เล่ม
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ เล่ม : 1,500.00 บาท
มาตรฐาน :OTOP
การรับรองคุณภาพ :
OTOP 3 ดาว รหัสผลิตภัณฑ์ 140302-A103
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : ทุกเทศกาล
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย,ขายผ่านนายหน้า,ผลิตตามคำสั่ง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,860,489 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย