ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพกระเป๋าหนังแท้
รหัสทะเบียน : 1-13-03-04/1-0002
ที่ตั้ง : เลขที่ 34/51 หมู่ที่ 2 ถนน รังสิต-นครนายก ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ : 0814855812
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางวิมล เดชะบุญ
2. นางสาวปทุมทิพย์ เอี่ยมสะอาด

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : กระเป๋าหนังขนาดต่าง ๆ

คุณสมบัติ :
องค์ประกอบ :
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : ใบ
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ใบ : 700.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
OTOP 4 ดาว รหัสผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : -
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,934,065 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย