ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา
รหัสทะเบียน : 1-12-06-08/1-0005
ที่ตั้ง : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 1 ถนน - ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ : 025845094
โทรสาร : 029609762
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายสุรัตน์ บัวหิรัญ
2. นายวรพงษ์ เคี่ยมสมุทร

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : เครื่องปั้นดินเผา

คุณสมบัติ : ทำจากดินเหนียว ความชำนาญของผู้ปั้น และช่างแกะสลัก เหมาะเป็นของใช้ ของขวัญในเทศกาลต่างๆ
องค์ประกอบ : ดินเหนียว มีดแกะสลัก ความชำนายของช่าง เตาเผา
ข้อมูลโภชนาการ : -
ความสามารถในการผลิต :- ใบ
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ใบ : 50.00 บาท
มาตรฐาน :-
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย,ผลิตตามคำสั่ง,เป็นกลุ่มอาชีพที่มีสิทธิพิเศษสำหรับหน่วยงานราชการ และหน่วยรัฐวิสาหกิจที่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ ได้โดยวิธีพิเศษ (Dcop.net)


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,934,610 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย