หัวข้อคำถาม :  37. ผู้แทนหน่วยงานที่จะเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หมายถึงใคร
     ผู้แทนหน่วยงาน หมายถึง ผู้ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานกลางของหน่วยงานนั้น ๆ ได้มอบหมายให้เป็นกรรมการสรรหาในคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน หรือในคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง