หัวข้อคำถาม :  36. คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานคร / จังหวัด ประกอบด้วยใครบ้าง
คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานคร / จังหวัด จำนวน 8 คน ประกอบด้วย 
     - กรรมการสรรหาจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 คน ได้แก่ ปลัดกรุงเทพมหานครหรือปลัดจังหวัด แล้วแต่กรณี ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชนในจังหวัด ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัด  
     - กรรมการสรรหาจากผู้แทนผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน จำนวน 4 คน  ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่อ  
     - เกษตรจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง