หัวข้อคำถาม :  33. กิจการวินมอเตอร์ไซต์สามารถจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนได้หรือไม่
     ได้ ถ้าเป็นกิจการที่ดำเนินการร่วมกันโดยบุคคลในชุมชนนั้น ๆ เพราะวิสาหกิจชุมชนเป็นกิจการที่เกิดจากคนที่อยู่ในชุมชนนั้น ๆ รวมตัวกันประกอบกิจการเพื่อให้บริการแก่คนในชุมชน แต่หากวินมอเตอร์ไซต์นั้นดำเนินการโดยบุคคลภายนอกชุมชนก็ไม่สามารถจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนได้ เพราะไม่ใช่กิจการของชุมชน แต่เป็นกิจการที่เกิดขึ้นจากบุคคลอื่นที่มาดำเนินการในชุมชน
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง