หัวข้อคำถาม :  32. วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนแล้ว ถูกเพิกถอนชื่อออกจากระบบเนื่องจากไม่มายื่นต่อทะเบียนเป็นเวลา 2 ปี ติดต่อกัน หากต้องการมาขอจดทะเบียนใหม่จะทำได้หรือไม่ อย่างไร
     ทำได้ แต่การยื่นขอจดทะเบียนใหม่ของวิสาหกิจชุมชนที่ถูกเพิกถอนชื่อไปแล้วนั้น หากต้องการมาจดทะเบียนใหม่ นายทะเบียนควรตรวจสอบคุณสมบัติของวิสาหกิจชุมชน และตรวจสอบด้วยว่าทำไมวิสาหกิจชุมชนนั้นจึงถูกเพิกถอนชื่อ เมื่อตรวจสอบแล้วมีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความพร้อมในการดำเนินกิจการวิสาหกิจชุมชน นายทะเบียนก็สามารถรับจดทะเบียนใหม่ได้
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง