หัวข้อคำถาม :  29. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ได้ดำเนินกิจกรรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล เช่น กะปิ กุ้งแก้ว ในรูปธุรกิจหรือกิจกรรมอื่นๆ ได้จดทะเบียนกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแล้ว สามารถจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ได้หรือไม่ อย่างไร
     ได้ หากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีการดำเนินกิจการตามลักษณะของวิสาหกิจชุมชนที่ได้กำหนดตามมาตรา 3 ของพระราชบัญญติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 และมีคุณสมบัติตรงตามประกาศของคณะกรรมการฯ เรื่องคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนที่ประสงค์ขอจดทะเบียน ส่วนกรณีที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนั้นได้จดทะเบียนกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไว้นั้น การจดทะเบียนดังกล่าว ่ถือว่าเป็นการใช้สิทธิซ้ำซ้อนแต่อย่างใด
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง