หัวข้อคำถาม :  28. วิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินการโดยเป็นนิติบุคคล เช่น สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เมื่อมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแล้วยังต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อบังคับของนิติบุคคลนั้นอีกหรือไม่ อย่างไร
     วิสาหกิจชุมชนที่เป็นนิติบุคคล เมื่อจดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว ยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อบังคับต่าง ๆ ของนิติบุคคลนั้น ๆ เหมือนเดิม
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง