หัวข้อคำถาม :  25. การตั้งชื่อวิสาหกิจชุมชนที่มายื่นขอจดทะเบียน อาจเกิดโอกาสที่จะมีการตั้งชื่อซ้ำกัน จะทำให้เกิดปัญหาในการรับจดทะเบียนหรือไม่
     การตั้งชื่อวิสาหกิจชุมชนอาจจะเกิดการตั้งชื่อที่ซ้ำกันได้ แต่ทั้งนี้สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชม ได้ร่วมกับศูนย์สารสนเทศ จัดทำโปรแกรมระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาการตั้งชื่อซ้ำกันไว้แล้ว โดยในทางปฏิบัติของการจดทะเบียน เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกแบบคำขอจดทะเบียนจะต้องทำการตรวจสอบชื่อวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ที่มายื่นแบบคำขอจดทะเบียน โดยการ Online ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตhttp://smce.doae.go.th ก่อนว่าชื่อที่ยื่นขอจดทะเบียนนั้นได้มีผู้ใช้แล้วหรือยัง ซึ่งถ้าหากชื่อใดได้ถูกใช้แล้ว ก็จะไม่สามารถใช้ซ้ำได้อีก วิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจะต้องทำการเปลี่ยนขอจดชื่อใหม่ ซึ่งในแบบคำขอจดทะเบียน (แบบ สวช.01) ได้ให้มีการตั้งชื่อเพื่อการจดทะเบียนสำรองไว้จำนวน 3 ชื่อ เรียงตามลำดับความสำคัญ เพื่อไม่ให้เสียเวลาและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มายื่นขอจดทะเบียน ในกรณีที่มีโอกาสชื่อซ้ำกัน ดังนั้น หากวิสาหกิจชุมชนใดมาจดทะเบียนก่อน จะมีโอกาสได้ชื่อตามความต้องการก่อน ซึ่งการตั้งชื่อวิสาหกิจชุมชนเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากชื่อจะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์อันดับแรก ที่จะทำให้บุคคลอื่นรู้จักวิสาหกิจชุมชนนั้น ๆ ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของวิสาหกิจเอง ชื่อที่จะตั้งควรแสดงให้ผู้อื่นทราบว่าวิสาหกิจนั้นทำกิจการอะไร และอยู่ในชุมชนใหน
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง