หัวข้อคำถาม :  23. วิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนแล้ว จะมีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ อย่างไร
     การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนไม่มีผลต่อสถานะของวิสาหกิจชุมชนที่เคยเป็นอยู่ก่อนหน้านั้น เนื่องด้วยการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเป็นเพียงการจดทะเบียนรับรองสถานะในการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนั้นเท่านั้น ไม่ได้มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะภาพตามกฎหมายแต่อย่างใด กล่าวคือ วิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่เป็นนิติบุคคลแล้ว เมื่อจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนนั้นก็ยังคงเป็นนิติบุคลเช่นเดิม การบริหารจัดการก็คงเป็นไปตามรูปแบบของนิติบุคคลนั้น ส่วนวิสาหกิจชุมชนที่เกิดจากการรวมกลุ่มของบุคคลธรรมดาไม่ได้เป็นนิติบุคคล เมื่อจดทะเบียนแล้ววิสาหกิจชุมชนดังกล่าวก็ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลแต่อย่างใด
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง