หัวข้อคำถาม :  22. วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนแล้ว จะได้รับสิทธิประโยชน์เมื่อใด
     วิสาหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียนต่อกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว ย่อมมีสิทธิขอรับการส่งเสริมสนับสนุนได้ทันทีเมื่อวิสาหกิจชุมชนนั้นได้รับการจดทะเบียนถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามระเบียบที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจะได้มีการกำหนดต่อไป
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง