หัวข้อคำถาม :  21. เปรียบเทียบให้เห็นข้อแตกต่างของการจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
     วิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียน จะได้รับการรับรองสถานะในการรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมาย สามารถขอรับและได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนจากคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ได้ ส่วนวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้น การรวมกลุ่มกันประกอบกิจการของชุมชนจะไม่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย และจะไม่มีสิทธิในการขอรับและได้รับการส่งเสริม สนับสนุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ตัวอย่างเช่น ในการดำเนินกิจการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ซึ่งขณะนี้กลุ่มฯอาจจะได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐตามนโยบายและงบประมาณที่หน่วยงานภาครัฐมีสนับสนุนอยู่ แต่เมื่อใดก็ตามที่หน่วยงานภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงไป กลุ่มฯ ก็อาจไม่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน แต่ถ้ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมาจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้ว ถึงแม้หน่วยงานภาครัฐจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม กลุ่มฯที่เป็นวิสาหกิจชุมชนยังสามารถขอรับและได้รับการส่งเสริม สนับสนุนตามมาตรการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ได้ต่อไป
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง