หัวข้อคำถาม :  19. บุคคลล้มละลายสามารถเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้หรือไม่ อย่างไร
     ได้ เนื่องจากบุคคลล้มละลายไม่ถือว่าเป็นคุณสมบัติต้องห้ามของการเป็นสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนที่ประสงค์จะจดทะเบียน แต่มีข้อพึงระวังคือบุคคลล้มละลายนั้นถูกจำกัดสิทธิ์ในการจัดการทรัพย์สินของตน โดยอำนาจดังกล่าวเป็นอำนาจของพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ดงนั้น จึงไม่ควรให้บุคคลล้มละลายเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนวิสาหกิจชุมชน เพราะหากมีการส่งเสริมหรือสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนที่จะต้องมีการทำนิติกรรมสัญญา อาจทำให้เกิดปัญหาได้
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง