หัวข้อคำถาม :  17. บุคคลหนึ่งสามารถเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้มากกว่าหนึ่งวิสาหกิจชุมชนใช่หรือไม่
     ได้ เนื่องจากไม่ได้มีการกำหนดข้อห้ามว่าผู้ที่เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนใดแล้วจะต้องไม่เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนอื่นได้อีกไว้ในประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนว่าด้วยการรับจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 หรือประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเรื่องคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนที่ประสงค์ขอจดทะเบียน ดังนั้น บุคคลหนึ่งบุคคลใดจึงสามารถเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้มากกว่าหนึ่งแห่ง
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง