หัวข้อคำถาม :  13. วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต้องการยื่นจดทะเบียน สามารถขอรับบริการได้ที่ใดบ้าง
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ที่
     1. สำนักงานเกษตรอำเภอ / กิ่งอำเภอ / เขตในกรุงเทพมหานคร และหาก 
ท้องที่ใดในกรุงเทพมหานครไม่มีสำนักงานเกษตรเขตให้ยื่นขอจดทะเบียนกับสำนักงานเกษตรเขตใกล้เคียง 
     2. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล / แขวงใน 
กรุงเทพมหานคร  
     3.สถานที่อื่นตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งเป็นผู้รักษาการตาม  
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนว่าด้วยการรับจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ประกาศกำหนด
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง