หัวข้อคำถาม :  10. หากมีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการจดทะเบียน และต้องการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการฯ จะสามารถให้การสนับสนุนแก่ทุกวิสาหกิจชุมชนตามความต้องการได้หรือไม่ และมีการจัดลำดับการให้การสนับสนุนอย่างไร
     วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนแล้วจะต้องประเมินศักยภาพตามเกณฑ์ประเมินที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อทราบถึงศักยภาพและความต้องการที่แท้จริงของวิสาหกิจชุมชน เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถกำหนดแผนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนได้ ส่วนการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน จะเป็นไปตามศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนนั้นๆ
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง