หัวข้อคำถาม :  7. เนื่องจากมีหลายหน่วยงานทั้งของภาครัฐ สถาบันการเงิน มูลนิธิ ที่ทำงานส่งเสริม การประกอบการของชุมชน ดังนั้น จะเกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อนกันหรือไม่ อย่างไร
     ในการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้ประสบผลสำเร็จ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งหลายหน่วยงานอาจมีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานสนับสนุนชุมชนคล้ายคลึงกัน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 มีความเป็นเอกภาพ และลดความซ้ำซ้อน กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน และร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง