หัวข้อคำถาม :  6. การที่จะให้วิสาหกิจชุมชนเกิดความเข้มแข็ง กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมพร้อม ของคนในชุมชนอย่างไร
     เนื่องจากการเรียนรู้เป็นหัวใจของกระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ดังนั้น กรมฯจึงได้เตรียมความพร้อมของชุมชน โดยจะกระตุ้นให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ เพื่อค้นพบศักยภาพของตนเอง ค้นพบทุนในชุมชน และพบแนวทางในการพัฒนาทุนที่มีอยู่ไปสู่การพึ่งตนเอง ซึ่งเป็นเป้าหมายของวิสาหกิจชุมชน
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง