หัวข้อคำถาม :  5. กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ของกรมฯ อย่างไรบ้างใน การจะทำงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
     กรมฯได้เตรียมความพร้อมแก่เจ้าหน้าที่ โดยการจัดประชุมชี้แจงและจัดฝึกอบรม
ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และวิธีการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้ ได้กำหนดบทบาทให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้เชื่อมประสานให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ (Facilitator) กระบวนการเปลี่ยนแปลง (Catalyst) และกระบวนการเครือข่าย (Net Worker)
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง