หัวข้อคำถาม :  92. วิสาหกิจชุมชนเน้นเพียงเรื่องให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้เท่านั้นหรือไม่ อย่างไร
     ไม่ใช่เพียงเท่านั้น เพราะตามแนวทางวิสาหกิจชุมชนเพื่อจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืนได้นั้น ในขั้นแรกจะต้องให้เกิดการพึ่งพาตนเองในระดับครอบครัว และชุมชน เสียก่อน หากแต่เมื่อวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีความพร้อม ก็จะนำไปสู่การแข่งขันในขั้นที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง