ผู้ประสานงานส่วนกลาง
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน


กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน โทรศัพท์/โทรสาร 0-2940-6172 E-mail : sceb40@doae.go.th,sceb40@hotmail.co.th
1. นางสาวสรัญญา เมืองแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
2. นายสิทธิชัย เจริญกิติศัพท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
3. นางศิริเพ็ญ ลาภวงศ์เมธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
4. นางสาวโชติมาฎา สมใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
โทรศัพท์ 0-2955-1581 E-mail : sceb30@doae.go.th
น.ส.สุปรียา  บุญทวี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ โทรศัพท์ : 02-940-6028   E-mail : ict30@doae.go.th
นาย  รุ่งศิริ ประสงค์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ


กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ : 0-2940-5739 E-mail : ict40@doae.go.th
นายกิติศักดิ์  ปัญญาทรานนท์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด
นายทิวา ศิรินภัทร หัวหน้าทีมพัฒนา
โทรศัพท์ : 0-2683-3061 โทรสาร : 0-2683-3039,0-2683-3099 E-mail : tiwa@bizpotential.com


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,855,801 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย